اطلاعات تکمیلی

  • نوع مالکیت : خصوصی
  • نوع فعالیت : خدمات
  • محدوده فعالیت : ایران
وستا هتل
ایران
تهران
02122370574  - 02122370575